رحمانی رضا

رحمانی رضا


 

منتخب مردم تبريز، اسكو و آذرشهر و رییس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم میباشد سوابق کاری: معاون شركتهاي تراكتورسازي و آلومينيوم، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن در مجلس هشتم تحصیلات: كارشناسي ارشد مديريت(دانشجوي دكتري برنامه ريزي)