رحمنی رجب

رحمنی رجب


 

منتخب مردم تاكستان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم میباشد. تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و حقوق خصوصی  بیوگرافی : رجب رحمنی در18 اسفند1331در تاکستان در خانواده مذهبی به دنیا امد. برادرش شهید علی رحمنی از اعضای اصلی جنگهای پارتیزانی شهید چمران بود و.....   فوق لیسانس زمین شناسی گرایش کشاورزی از دانشگاه تهران- فوق لیسانس حقوق خصوصی-فوق لیسانس مدیریت دولتی  سوابق و فعالیت ها : فرماندار تاکستان در سال60-رئیس اموزش وپرورش تاکستان-مدیرکل تدارکات و خدمات وزارت اموزش و پرورش سال70- 4دوره متوالی نماینده تاکستان در مجلس(دوره4و5و6و7)- نایب رئیس کمیسیون اموزش و پرورش مجلس-نایب رئیس کمیسیون اداری واستخدامی مجلس- نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس-عضو شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی کشور- مدیر کل تامین نیروی انسانی کل وزارت نفت و در حال حاضر مستشار دیوان محاسبات کل کشور می باشد. کاندیدای اصولگرا و منتخب قطعی از حوزه انتخابیه تاکستان.