Skip to Content

رسایی؛ عربستان صلاحیت مديريت مناسك عبادي حج را ندارد؛ سازمان كنفرانس اسلامي بهترين جایگاه براي رسيدگي به اين موضوع است.

رسایی؛ عربستان صلاحیت مديريت مناسك عبادي حج را ندارد؛ سازمان كنفرانس اسلامي بهترين جایگاه براي رسيدگي به اين موضوع است.

رسایی؛ عربستان صلاحیت مديريت مناسك عبادي حج را ندارد؛ سازمان كنفرانس اسلامي بهترين جایگاه براي رسيدگي به اين موضوع است.

حجت الاسلام و المسلمین رسايي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني مجلس تي وي با اشاره به فجایع اخير منا گفت: كساني كه سفر حج رفته باشند مي دانند كه روز اول به دليل تجمع حجاج براي رمي جمرات معمولا شلوغ است. اما اينكه در طول سال هاي گذشته حادثه به اين عظمت رخ نداده به اين دليل بوده كه پيش بيني هايي صورت گرفته و بر اساس آن به مشكل ازدحام توجه مي كردند.

وی افزود: امسال همانطور كه تمام اخبار، اطلاعات و شواهد حكايت مي كند دولت عربستان با بستن برخي از راه ها در حقيقت ترافيك سنگيني را در يك مسير ايجاد نموده که این مسئله باعث بروز چنین حادثه ای با این ابعاد شده است.

ایشان در ادامه خاطر نشان کردند : قطعا بعد از وقوع حادثه در نحوه كمك رساني، اطلاع رساني و برخورد با حجاجي كه گرفتار بودند تعمدات مختلفي وجود داشته است. اينكه اجازه ندادند دست اندركاران هلال احمر و همچنين تيم پزشكي در محل حادثه حاضر شوند همه اينها حكايت از تعمد عربستان سعودي دارد كه قابل پيگيري است و ما نبايد به سادگي از كنار این مسئله بگذریم.

عضو كميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف و ناكارآمدي دولت عربستان در اداره حج و عدم پاسخگويي اين دولت در مجامع بين المللي خاطرنشان كرد: اينكه دولت عربستان توانايي برگزاری موسم حج را ندارد كاملا مشهود و معلوم است. سفر حج يك سفر عبادي و سياسي است و بسياري از  مشكلات دنياي اسلام در سفر حج قابل برطرف شدن است.

وی گفت : دولت عربستان به دليل اينكه به يكي از كشورهايي كه در حقيقت نسبت به قدرت هاي استكباري و قدرت هايي كه عليه ملت هاي مسلمان در حال فعاليت است تبديل شده عملا آن جنبه سياسي حج را تعطيل كرده است و اين حوادث حكايت از اين مي كند كه عربستان حتي قدرت و صلاحیت مديريت مناسك عبادي حج را ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر خاطر نشان کرد: طبيعتا همه كشورهاي اسلامي با توجه به اينكه حرمين شريفين متعلق به دنياي اسلام است بايد به این سمت بروند كه آن را از چنگال آل سعود در بياورند تا مسلمان ها راحت تر بتوانند مناسك شان را انجام دهند و سازمان كنفرانس اسلامي بهترين جایگاه براي رسيدگي به اين موضوع است البته يكي از مشكلات حکام کشورهای اسلامی این است که از استقلال لازم برای احقاق حقوق جوامع اسلامي را ندارند.

رسایی گفت : با اشاره به درگيري عربستان در مرزهاي يمن و رضد اوضاع در این کشور از سوی کارشناسان و تحلیل گران، يكي از دلايل مهم اين حادثه بي تجربگي عناصري است كه با عنوان نيروي نظامی و نيروهاي مربوط به مديريت ميداني اين مناسك را اداره مي نمایند و با توجه به اينكه عربستان در يمن،  سوريه و عراق بصورت مستقيم و غيرمستقيم حضور پيدا نموده است، می تواند دليلي بر وقوع اين حوادث داشته باشد.   

  

حجت الاسلام و المسلمین رسايي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني مجلس تي وي با اشاره به فجایع اخير منا گفت: كساني كه سفر حج رفته باشند مي دانند كه روز اول به دليل تجمع حجاج براي رمي جمرات معمولا شلوغ است. اما اينكه در طول سال هاي گذشته حادثه به اين عظمت رخ نداده به اين دليل بوده كه پيش بيني هايي صورت گرفته و بر اساس آن به مشكل ازدحام توجه مي كردند.

وی افزود: امسال همانطور كه تمام اخبار، اطلاعات و شواهد حكايت مي كند دولت عربستان با بستن برخي از راه ها در حقيقت ترافيك سنگيني را در يك مسير ايجاد نموده که این مسئله باعث بروز چنین حادثه ای با این ابعاد شده است.

ایشان در ادامه خاطر نشان کردند : قطعا بعد از وقوع حادثه در نحوه كمك رساني، اطلاع رساني و برخورد با حجاجي كه گرفتار بودند تعمدات مختلفي وجود داشته است. اينكه اجازه ندادند دست اندركاران هلال احمر و همچنين تيم پزشكي در محل حادثه حاضر شوند همه اينها حكايت از تعمد عربستان سعودي دارد كه قابل پيگيري است و ما نبايد به سادگي از كنار این مسئله بگذریم.

عضو كميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف و ناكارآمدي دولت عربستان در اداره حج و عدم پاسخگويي اين دولت در مجامع بين المللي خاطرنشان كرد: اينكه دولت عربستان توانايي برگزاری موسم حج را ندارد كاملا مشهود و معلوم است. سفر حج يك سفر عبادي و سياسي است و بسياري از  مشكلات دنياي اسلام در سفر حج قابل برطرف شدن است.

وی گفت : دولت عربستان به دليل اينكه به يكي از كشورهايي كه در حقيقت نسبت به قدرت هاي استكباري و قدرت هايي كه عليه ملت هاي مسلمان در حال فعاليت است تبديل شده عملا آن جنبه سياسي حج را تعطيل كرده است و اين حوادث حكايت از اين مي كند كه عربستان حتي قدرت و صلاحیت مديريت مناسك عبادي حج را ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر خاطر نشان کرد: طبيعتا همه كشورهاي اسلامي با توجه به اينكه حرمين شريفين متعلق به دنياي اسلام است بايد به این سمت بروند كه آن را از چنگال آل سعود در بياورند تا مسلمان ها راحت تر بتوانند مناسك شان را انجام دهند و سازمان كنفرانس اسلامي بهترين جایگاه براي رسيدگي به اين موضوع است البته يكي از مشكلات حکام کشورهای اسلامی این است که از استقلال لازم برای احقاق حقوق جوامع اسلامي را ندارند.

رسایی گفت : با اشاره به درگيري عربستان در مرزهاي يمن و رضد اوضاع در این کشور از سوی کارشناسان و تحلیل گران، يكي از دلايل مهم اين حادثه بي تجربگي عناصري است كه با عنوان نيروي نظامی و نيروهاي مربوط به مديريت ميداني اين مناسك را اداره مي نمایند و با توجه به اينكه عربستان در يمن،  سوريه و عراق بصورت مستقيم و غيرمستقيم حضور پيدا نموده است، می تواند دليلي بر وقوع اين حوادث داشته باشد.