Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

رشد اقتصاد توجه به تولید را می خواهد

رشد اقتصاد توجه به تولید را می خواهد


عضوکمیسیون اقتصادی؛

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی منوط به توجه صرف به تولید در کشور است، گفت: اقتصاد کشور ما نیازمند توجه بیش از پیش به تولید بوده تا به این ترتیب تکانه های مختلف نتواند آن را متزلزل کند.

به گزارش مجلس تی وی به نقل از خانه ملت ، محمدعلیپوربا بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی منوط به توجه صرف به تولید در کشور است،گفت:شاید جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در رشد اقتصادی موثر باشد،اما نمی تواند کلید برون رفت از شرایط کنونی آن را قلمداد کرد.

 

شرایط سخت سرمایه گذاری در کشور زیر سایه بروکراسی اداری

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه راه اندازی و احیا واحدهای تولیدی می تواند به کاهش آمار بیکاری منجر شود،افزود: اقتصاد کشور ما نیازمند توجه بیش از پیش به تولید بوده تا به این ترتیب تکانه های اقتصادی نتواند آن را متزلزل کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم،با انتقاد از بروکراسی اداری بالا در کشور ما، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط سرمایه گذاری در کشور ما فراهم نبوده که این خود مشکلات عدیده ای را منجر شده است.

 

هموارکردن زمینه سرمایه گذاری در تولید می تواند اقتصاد کشور را درگیر تحولی اساسی کند

وی با بیان اینکه هموار کردن زمینه سرمایه گذاری در امور تولیدی می تواند اقتصاد کشور را درگیر تحولی اساسی کند،تاکید کرد: اقتصاد ما متزلزل بوده،زیرا هنوز به درک درستی در خصوص ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی نرسیده ایم.

علیپور با تاکید بر اینکه هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید راهکاری است که بهبود شرایط اقتصادی کشور را رقم خواهد زد، افزود: تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی درحال حاضر نتیجه نبود،منابع مالی بوده که این امر بیکاری را شدت می بخشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: اجرای بند به بند سیاست های اقتصاد مقاومتی رشدی چشمگیر را برای اقتصاد رقم خواهد زد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: رسیدن به رشد اقتصادی مد نظر مسئولان نیازمند انجام اقداماتی عملیاتی و به دور از شعار است
.