رضایی محمد ابراهیم

رضایی محمد ابراهیم


منتخب مردم خمین ونائب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس نهم میباشد محمد ابراهیم رضایی فرزند محمد علی در سال ۱۳۴۱ در شهرستان خمین در خانواده ای مذهبی فرهنگی متولد شده اند  تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت، با گرایش برنامه ریزی از دانشگاه امام حسین (ع) تقدیرنامه : دریافت بیش از صد لوح تقدیر ونشان در زمینه های مختلف علمی پژوهی مدیریتی  مدیره برگزیده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۵ و پاسدار رزمنده نمونه سال۸۳  جانبازی : محمد ابراهیم رضایی بیش از ۱۲ مرتبه در عملیاتهای مختلف مجروح شدند : که بیش از دهها تیر و ترکش در بدن دارند (جانباز چهل درصد)  حماسه ها : محمد ابراهیم در تمامی عملیاتهای بزرگ دوران دفاع مقدس بعنوان فرمانده رزم حضور و نقش موثر داشته اند .مراحل خدمتی : فعالیت های خدمتی خود را از سال ۵۸ با حضور در جهاد سازندگی در بخش های عمران و کشاورزی آغاز نمودند هشت سال حضور فعال در سمت های فرماندهی در جبهه های حق علیه باطل مبارزه نمودند. ۲سال تحصیل در دانشکده فرماندهی وستاد. ۱۴ سال مدیریت ارشد ستادی در سطوح راهبردی ستاد کل، و نیروی زمینی سپاه پاسداران در تهیه تدوین طرحها قوانین و مقررات و دستورالعملها و نظارت بر روند عملکردها ازجمله پروژهای عمرانی راه سازی مانند اتوبان تهران ساوه و ده ها پروژه دیگر فعالیت داشته اند  همزمان در این مدت در دانشکده های سپاه پاسداران به تدریس تخصصی مشغول بوده اند سه سال مسئو ل تهیه و تدوین نظام تعلیم وتربیت در سپاه و اجرای آن بوده استچهار سال فرماندهی تیپ مالک اشتر ۲ اسال مشاور عالی فرماندهی هوا فضا را عهد دار بوده اند  همچنین بعد از جنگ با توجه به عمده تجهیزات در خدمت سازندگی قرار گرفت. در همین راستا یکی از پروؤه های بزرگ مهندسی که اتوبان تهران- ساوه بود به عهده نیروی زمینی سپاه گذاشته شد. در این پروژه بزرگ ایشان ناظر بر عملکرد مهندسی نیروی زمینی منصوب شدند. نیروی زمینی سپاه ده ها پروژه مهندسی را تحت کنترل و بازرسی داشت که سردار رضایی مسئول تیم کنترل و بازرسی پیشرفت پروژه ها بودند. پروژه پُل بزرگ بر روی رودخانه شور نزدیک پرند که اولین تجربه پُل های سنگین کشور بود از تجربه های مهم آقای رضایی هستند. همچنین تجارب گرانبهایی در خانه سازی و بالاخص مجتمع های مسکونی دارند