Skip to Content

روز پر رفت و آمد در بهارستان

Loading the player...

دانلود

 گزارش خبر 21 شبکه یک روز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه 97 ازحضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی ، وزرای دولت در کمیسیون های مختلف و رئیس سازمان صدا وسیما در خانه ملت جهت بررسی مسایل اقتصادی و ساماندهی بازار ارز