Skip to Content

ریز و درشت مشکلات کسب و کارهای جدید

ریز و درشت مشکلات کسب و کارهای جدید


Loading the player...

دانلود

موضوعاتی که برنامه خانه ملت پنجشنبه 21 شهریور به آنها پرداخت شامل موارد زیر است :

ریز و درشت مشکلات کسب و کارهای جدید 
 
زنجیرهای دست و پاگیر سد راه استارت آپ ها
 
بورس حمل کالا و مسافر شاید وقتی دیگر
 
دل نگرانی های مجلسی در حوزه غذا و دارو