زمانیان دهکردی سید سعید

زمانیان دهکردی سید سعید


منتخب مردم شهرکرد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: دبير، معاون بنياد شهيد، مسؤوليتهاي مختلف در وزارت اطلاعات، فرماندار و مشاور استاندار   تحصیلات: ليسانس مديريت دولتي پيام نور شهركرد