Skip to Content

سازمان امور مالیاتی مجاز به استفاده از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی شد

سازمان امور مالیاتی مجاز به استفاده از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 26 اصلاحی این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 26 اصلاحی؛ سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سازمان مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلامات موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان مودیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر 6 ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

همچنین با ماده 27 اصلاحی لایحه با 145رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

براساس ماده 27 اصلاحی؛ سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 87 و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 95 متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. مصوبات نهاد مذکور پس از تائید وزرای امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است./