سامری عبدالله

سامری عبدالله


 

منتخب مردم خرمشهر و جزيره مينو و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: بسيجي ويژه و كارمند وزارت اطلاعات و مسؤول حراست شهرداري مينوشهرتحصیلات: ليسانس علوم اجتماعي پيام نور آبادان