سبحانی فر رمضانعلی

سبحانی فر رمضانعلی


منتخب مردم سبزوار، جوين، جغتاي و خوشاب و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم میباشد رمضانعلی سبحانی فر که بیشتر با نام علی سبحانی شناخته می شود در سال 1344 در خانواده ای مذهبی در شهرستان سبزوار متولد شدپس از پایان تحصیلات دانشگاهی همکاری خود را با شرکت مخابرات ایران آغاز نمود. در دوران دفاع مقدس در جبهه های جنگ به دفاع از سرزمین اسلامی همت گماشت و به افتخار جانبازی نائل گشت. در حال حاضر به عنوان معاون اداره کل نوسازی و تحول اداری شرکت مخابرات ایران اشتغال دارد. وی هم اکنون دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس دانشگاهی می باشد  مشاغل و مسئولیت ها   1-معاون اداره کل نوسازی و تحول اداری شرکت مخابرات ایران   2-رئیس اداره بررسیهای سازمانی شرکت مخابرات ایران   3- کارشناس مسوول ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران   4-عضو کمیته تهیه و تدوین برنامه 5 ساله چهارم توسعه   5-عضو گروه مطالعاتی قوانین و مقررات   6-مسئول گروه مدیریت بررسی های سازمانی   7-عضو کمیته کاری ساختار سازمانی شرکت های ارتباطات زیرساخت و سیار   8-عضو و دبیر کمیته تهیه و تدوین مشاغل و طرح تکریم ارباب رجوع و کمیسیون سخت افزار سازمان الکترونیک شرکت مخابرات ایران   9-نماینده کارکنان در کمیسیون تحول اداری   10-عضو کار گروه ساختار نیروی انسانی در تهیه برنامه چهارم توسعه   11- تدریس در مدارس شهرستان سبزوار   12- مشاور حقوقی روزنامه حمایت   فعالیت های سیاسی و اجتماعی   - مشارکت در تاسیس و عضویت در انجمن های اسلامی مدارس و دانشگاهها   - حضور فعال در تشکل های سیاسی خط امامی   - حضور فعال در تاسیس خانه سبزواریهای مقیم تهران و عضویت در هیات امناء آن