Skip to Content

سبحانی فر نماینده سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب

سبحانی فر نماینده سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب


Loading the player...

دانلود

نطق میان دستور رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی 98/10/22