سجادی احمد

سجادی احمد


 

منتخب مردم فريمان، سرخس، احمدآباد و رضويه و عضو کمیسیون انرژی در مجلس نهم میباشد. احمد سجادي با كسب 38هزار و 884هزار رأی بالاترين آرا را به خود اختصاص داد و براي مدت چهار سال به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد. گفتني است وي نامزد جبهه متحد اصول گرایان، عضو شوراي اسلامي شهر سرخس در دوره سوم، سي سال سابقه بسيجي و فرمانده نمونه پايگاه بسيج و رئيس ستاد نماز جمعه شهرستان سرخس را در كارنامه خود داشت تحصیلات: ليسانس آموزش ابتدايي مركز تربيت معلم ثامن الحجج مشهد