Skip to Content

سرانجام مالیات بر ارزش افزوده

Loading the player...

دانلود

 

 حضور آقایان دکتر قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ،مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و در استودیویی دیگر غفارزاده کارشناس امور مالیاتی ودر ارتباط تلفنی مهندس نجفی منش عضو اتاق تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع سرانجام مالیات بر ارزش افزوده پرداختند.برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو روز دوشنبه چهارم دیماه 96