Skip to Content

سردار جعفری: هشدار فرمانده سپاه درباره تضعیف شورای نگهبان

سردار جعفری: هشدار فرمانده سپاه درباره تضعیف شورای نگهبان


هشدار فرمانده سپاه درباره تضعیف شورای نگهبان

سردار جعفری: هشدار فرمانده سپاه درباره تضعیف شورای نگهبان

سردار سرلشکر محمد علی جعفری در حاشیه جلسه قرارگاه تحول و تعالی سپاه در واکنش به سخنان اخیر برخی از مسوولین که تضعیف شورای نگهبان را به دنبال دارد ،گفت: اینگونه گویش‌ها که در آن تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است.
فرمانده کل سپاه تأکید کرد: کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیر جناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.

 برخی معتقدند رفتارهای ما باید در چارچوب اراده دشمن تنظیم شود و می‌گویند ما هر طوری که می‌خواهیم نمی‌توانیم حرف بزنیم و عمل کنیم؛ چون دیگران در مقابل ما واکنش نشان می دهند.
وی در ادامه تأکید کرد: سپاه پاسداران در کنار مردم غیور و با ایمان ایران اسلامی محکم ایستاده است و به برکت این ایستادگی و همدلی و همزبانی، اجازه نفوذ سلطه گران را در هیچ عرصه ای به یاری خدای بزرگ نخواهیم داد.