سعیدی محمد اسماعیل

سعیدی محمد اسماعیل


منتخب مردم تبريز، اسكو آذرشهر و دبیر اول کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: جانشيني فرماندهي سپاه استان  فرمانده سپاه تبريز عضو كميسيون برنامه ريزي استان عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي استان  تحصیلات: فوق ليسانس مديريت دولتي