Skip to Content

سفارتخانه های ایران نیازمند تغییر گفتمانی هستند

رحیمی جهان آبادی:

رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: سفارتخانه های ایران نیازمند تغییر گفتمانی به رویکرد فرهنگی و اقتصادی هستند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت، جلیل رحیمی جهان آبادی گفت: براساس قوانین و معاهده وین روابط دیپلماتیک ،نیروهای سفارتخانه ها دارای 3 رسته خدماتی ،اداری و دیپلماتیک هستند.

نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی گفت: وابسته های نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی در کنار نیروهای ساختاری مشغول فعالیت هستند اما مشکل اینجاست که این وابسته ها خارج از مجموعه وزارت امورخارجه اعزام می شوند.

وی در ادامه افزود: وزارت امورخارجه باید نگاه حاکم بر سفارتخانه ها را از رویکرد امنیتی – ایدئولوژیک به نگاه اقتصادی – فرهنگی تغییر دهد.

رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: گفتمان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی باید اقتصادی و فرهنگی باشد و به همین تناسب نیروهایی که برای سفارتخانه ها اعزام می شوند تغییر کنند.

وی تصریح کرد: ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی آنچنان جاذبه ای داردکه می توان با تکیه بر آن روابط دیپلماتیک ایران را گسترش داد.

رحیمی جهان آبادی گفت: حوزه کاری سفیری که برای آسیای میانه در نظر گرفته می شود با حوزه کاری سفیری که برای اروپای غربی در نظر گرفته می شود ، قطعا یکسان نیست و فاکتورهای متفاوتی را باید در نظرگرفت.

وی بیان داشت: عمده ترین نیازدستگاه دیپلماسی جهموری اسلامی و سفارتخانه های ایران تغییر گفتمانی و رویکردی در اغلب موارد است.

این نماینده مجلس دهم گفت: حوزه شبه قاره هند و آسیای مرکزی ،حوزه تمدنی ایرانی و پارسی است اما متاسفانه نتوانسته ایم از ظرفیت این مناطق استفاده کنیم و در این وضعیت شاهدیم که کشورهای غربی حضور پررنگ تری نسبت به ما دارند.

وی خاطرنشان کرد: آسیب هایی که ایران در افغانستان ، پاکستان و اخیرا تاجیسکتان متحمل شده به دلیل فقدان نگاه فرهنگی و اقتصادی در سفارتخانه های ایران است.

رحیمی جهان آبادی گفت: وضعیت فعلی در حقیقت فعالیت به سبک اعزام مستشاران مسیحی است که تنها به نگاه های امنیتی محدود است.

جهان امروز ، جهان مبادلات اقتصادی و نفوذ فرهنگی است. ایران به عنوان پایگاه تمدن کهن پارسی تاکنون از ظرفیت های ویژه ای دارد که از آن بهره برداری نشده است.