Skip to Content

سفیر انگلیس باید از تهران اخراج شود

سفیر انگلیس باید از تهران اخراج شود


علی ادیانی نماینده قائمشهر و موسوی لارگانی به سفیر انگلستان تذکر دادند. 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی ، علی ادیانی نماینده قائم شهر، سوادکوه، جویبار و عضو کمیسیون انرژی در تذکر شفاهی گفت : سفیر انگلستان علاوه بر اعمال خط نفوذ، جسارت و پررویی را به حدی رسانده که در عملیات میدانی در یک تجمع شرکت به طور غیرقانونی حضور می یابد و توسط نیروی انتظامی دستگیر می شود. گویا این نماینده روباه پیر استعمار هنوز بر این باور است که گویا قجری ها و پهلوی ها  حکومت می کنند غافل از انکه ایران بیشه شیران و پهلوانان و مجاهدان خداست. در این موضوع وزات خارجه انفعالی برخورد کرد و با سفیری که خلاف قواعد و حقوق بین الملل وارد عملیات میدانی شده است، فقط در حد احضار سفیر عمل کرد. این سفیر باید در کمترین مهلت اخراج میشد و این مطالبه ملت است. انتظار از دولت و دستگاه دیپلماسی این است که قوی و عزتمندانه عمل کنند.

همچنین حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی در تذکری شفاهی بیان کرد: نتیجه دیپلماسی خنده وزارت خارجه این است که سفیر انگلیس دست به چنین گستاخی در خاک ما می‌زند. براساس اخبار، سفیر انگلیس در تهران در تجمعی غیرقانونی حضور پیدا کرده و اقدام به تهیه کلیپ کرده است و توسط نیروی انتظامی دستگیر شده است.