Skip to Content

سلب یک فوریت از طرح قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری رأی نیاورد

سلب یک فوریت از طرح قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری رأی نیاورد


نمایندگان مجلس با بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به صورت یک فوریت مخالفت کردند.
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی نمایندگان با بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به صورت یک فوریت مخالفت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان درخواست کننده یک فوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری گفت: اصل موضوع یک فوریت این طرح است و مجلس 10 روز برای ارائه نظرات کارشناسی فرصت دارد.

وی ادامه داد: این موضوع مهمی است و باید کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود و اثرات آن توسط کارشناسان قضایی بررسی شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: باید نظرات قوه قضائیه را هم داشته باشیم و با توجه به اهمیت موضوع طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نیاز به زمان بیشتری برای بررسی دارد.