سلیمانی محمد

سلیمانی محمد


 

منتخب مردم تهران، شميرانات، ري و اسلامشهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم میباشد برادر دو شهید  متولد 1333  دکتری الکترونیک فرکانس بالا از دانشگاه فرانسه  استاد تمام دانشگاه و استاد نمونه کشوری  وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دولت نهم  معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی  رییس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی  پایه گذار صنعت طراحی و ساخت ماهواره در کشور  معاون پژوهشی و استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت  رییس مرکز تحقیقات عالی الکترونیک و مدیر صنعت سامانه های فضائی  عضو کمیته ارتباط دولت و مجلس  عضو هیئت امناء بیش از 6 دانشگاه و نویسنده 19 کتاب و 155 مقاله