سنایی مهدی

سنایی مهدی


مهدی سنایی منتخب مردم نهاوند و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم میباشد. زندگينامه   مهدي سنايي در فروردين ماه سال 1347 در نهاوند چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در زادگاهش طي كرد و فعاليتهاي اجتماعي را از نوجواني به همراه پدر در مسجد و سپس به عنوان عضو شوراي انجمن اسلامي محل دنبال كرد. مهدي سنايي همزمان دروس دینی و تحصيلات دبيرستان را نيز به پايان رساند و در سال 1367 وارد دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شد. در طول اين سالها چندين نوبت به صورت داوطلبانه در جبهه هاي جنگ و در گردان 152 نهاوند تيپ انصار الحسين حضور يافت. در عمليات مجنون در شهريور سال 1365 دوشادوش سردار شهيد محسن اميدي شركت نمود و مجروح شد. مهدي سنايي سپس در سال 1374 مدرك فوق ليسانس و در سال 1380 مدرك دكتراي خود را در رشتۀ علوم سياسي گرفت. تأسيس رايزني هاي فرهنگي ايران در كشورهاي روسيه و قزاقستان، تأسيس چندين مؤسسۀ مطالعاتي در داخل و خارج از كشور، معاونت سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي، رياست سازمان فرهنگي اكو و تأليف ٨ عنوان كتاب از جمله مواردي است كه در كارنامۀ مهدي سنايي ديده مي شود. سوابق اجرايي   رییس سازمان فرهنگي منطقه ای اکو1384-1385   (با ده كشور عضو شامل: ايران، تركيه، پاكستان، افغانستان، آذربايجان) معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی1382-1384   مؤسس رايزني هاي فرهنگي ايران در كشور هاي روسيه و قزاقستان   نمايندۀ فرهنگی ایران در روسیه 1378-1382   نمايندۀ فرهنگی ایران در قزاقستان 1374-1377   مؤسس و رئيس مؤسسۀ مطالعات ايراس (روسيه، آسياي مركزيو قفقاز) از سال 1383 تاكنون   مشاور دبير كل مجمع تقريب مذاهب اسلامي از سال 1385 تا كنون   مدير مسئول و سردبير مجله هاي: چشم انداز ارتباط فرهنگي، مجلۀ ايراس (مطالعات روسيه، آسياي مركزي و قفقاز) و مجلۀ روسي زبان آمودريا   عضو شورای سیاستگذاری گفتگوی اديان ايران از سال1383 تاكنون   عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران از سال 1383 تاكنون   تحصيلات عالي   دكتراي علوم سياسي از روسيه   ليسانس و فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه تهران   تحصيلات عالي علوم اسلامي در حوزۀ علميۀ قم   تسلط به زبان هاي روسي، انگليسي و عربي   فعاليتهاي دانشگاهي و آكادميك   مدیر گروه مطالعات روسیه و شرق اروپا در دانشگاه تهران   عضو هيئت علمي دانشگاه تهران   استاد مدعو دانشگاه مسکو در رشته علوم سیاسی   عضو آکادمی علوم اجتماعی قزاقستان از سال 1376    مشاور علمي دانشنامه جهان اسلام به رياست دكتر حداد عادل   عضو هیئت تحریریه دانشنامه مطالعات جهانی، مسکو از سال 1382   پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک جمهوري اسلامي ايران   عضو افتخاري اتحاديۀ نويسندگان روسيه   عضو هيئت تحريريۀ مجلۀجهاني شدن وقفقاز سوئد