سودانی ناصر

سودانی ناصر


ناصر سودانی، نماینده حوزه انتخابیه اهواز در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی که دکترای علوم قرآنی و حدیث دارد؛ هم اکنون عضو کمیسیون انرژی و فراکسیونهای مهرورزی، حمایت از انتفاضه فلسطین، مناطق محروم و قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی است. سودانی با 70 هزار و 570 رأی، حدود 49درصد آرا، به عنوان نماینده مردم اهواز به هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت. ناصر سودانی در سال 1339 در شهرستان هویزه استان خوزستان متولد شد. وی دکترای تخصصی علوم قرآنی و حدیث دارد و به زبانهای عربی و انگلیسی آشناست. سودانی که پیش از ورود به مجلس به عنوان معاون دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید چمران و نیز عضو هیئت علمی دانشگاه خدمت کرده است، در مجلس هفتم نیز نماینده اهواز و عضو فراکسیون اصولگرایان بوده است.   در مجلس هشتم، سودانی عضو کمیسیون انرژی است. وی در سالهای اول و سوم و چهارم عضو هیئت رئیسه کمیسیون و نایب رییس آن بود. وی همچنین عضو فراکسیون مناطق محروم، فراکسیون قرآن و عترت، فراکسیون مهرورزی و فراکسیون حمایت از انتفاضه فلسطین است. سودانی ریاست گروههای دوستی پارلمانی ایران-بورکینافاسو و ایران-فلیپین را بر عهده دارد و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران-لبنان است. او یکی از چهار نماینده ناظر مجلس در دبیرخانه دایمی کنفرانسهای بینالمللی فلسطین است. وی در مجلس نهم نائب رییس اول کمیسیون انرژی میباشد.