سید حسین نقوی حسینی

سید حسین نقوی حسینی


نام و نام خانوادگی: سید حسین نقوی حسینی

 کمیسیون: امنیت ملی و سیاست خارجی

حوزه انتخابیه: ورامین و پیشوا            استان: تهران

 مدرک تحصیلی : فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی

 سوابق کاری: مدیرکل دفتر ارتقاء و تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش-مدیر آموزش دانشگاه آزاد واحد دبی- عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی جمعیت تعالی ایران-رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و لتونی/ مجارستان

سابقه ادوار نمایندگی:دوره هشتم و نهم