شفیعی نوذر

شفیعی نوذر


 

منتخب مردم ممسنی و رستم و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم میباشد. مدرک تحصیلی: دکترای روابط بین الملل  سوابق شغلی: استاد دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی در صداوسیما، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در روزنامه ها و خبرگزاری های مختلف، مدیر کل تحقیقات و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی، مدیر گروه روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات اصفهان.   محل اخذ مدرک: دانشگاه تهران   سوابق آموزشی: تدریس دروس   ۱- حقوق بین الملل عمومی وحقوق اساسی   2- نظریه های جهانی شدن   3-دگرگونی و تحولات اجتماعی (جامعه مدنی جهانی)   4- سازمان های بین المللی   5- مطالعات منطقه ای   6- سیاست و حکومت در چین   7- سیاست و حکومت در آسیای جنوبی   8- جهان سوم و مسایل آن   9- ارتش و سیاست   10- اصول روابط بین الملل   11- تاریخ روابط بین الملل   12- دیپلماسی و آداب کنسولی   13- انقلاب اسلامی و بازتابهای بین المللی   14- سازمانهای بین المللی   15- تحول مفاهیم در روابط بین الملل   16- سیاست خارجی ج.ا.ا   17- تئوری های روابط بین الملل   سوابق پژوهشی:   1- ریشه های داخلی جنگ افغانستان ( پایان نامه کارشناسی ارشد)   2- جهان شدن و سازمان های غیر دولتی (پایان نامه دکتری)   3- بازی قدرت در افغانستان: اهداف و الگوه های رفتاری بازیگران؛ مجله سیاست دفاعی؛ داشگاه امام حسین؛ شماره 41؛پاییز 1381   4- ابتکارات میان نهادی و مساله امنیت در افغانستان؛ مجله سیاست دفاعی ؛شماره 43 ؛زمستان 1382   5- ژئو اکونومی خط لوله گاز ایران به جنوب آسیا و تاثیر آن بر امنیت منطقه ای  ؛ مجله سیاست دفاعی ؛شماره 42 ؛ بهار 1382   6- سیاست خارجی ایران و نظام بین الملل ؛ فصلنامه راهبرد (مجمع تشخیص مصلحت نظام)؛ شماره 31 ؛ زمستان 1383   7- ارزیابی راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان  ؛ همایش ملی مطالعات استراتژیک ؛ مجموعه مقالات ؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی ؛1384   8- روابط هسته ای هند و آمریکا: علل و پیامدها؛ مجله سیاست دفاعی؛ شماره 55 ؛سال چهارم تابستان1385   9- آزمایش هسته ای کره شمالی : علل و پیامدها؛ مجله سیاست دفاعی ؛ ( سال پانزدهم، شماره 2، بهار 1386 )   10- سازمان همکاری شانگهای و نسل سوم منطقه گرایی در آسیا : فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ؛شماره 53 ؛ سال پانزدهم ؛ بهار 1385   11- انرژی هسته ای و چالشهای سیاسی آن : مطالعه موردی دیدگاه هندوستان ؛ سمینار بین المللی انرژِی وامنیت : دیدگاه آسیایی ؛ دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ؛ مجموعه مقالات؛چاپ اول ؛ پاییز 1385   12- بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در بازسازی افغانستان ؛ سمینار بین المللی بازسازی افغانستان ؛ دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ؛ ماهنامه دیدگاه ها و تحلیل ها ؛ شماره 156 ؛سال پانزدهم ,بهمن 1380   13- سیاست خارجی پاکستان : استراتژی و تاکتیکها ؛مجله سیاست خارجی ؛( زیر چاپ )   14- جغرافیای قومیت و تاثیر آن بر مساله امنیت در افغانستان ؛ فصلنامه جغرافیای نظامی-امنیتی ؛دانشگاه امام حسین ؛پیش شماره 3؛زمستان 1382   15- نسل چهارم در رهبری چین و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ؛ سمینار مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ؛ مجموعه مقالات بررسی روابط ایران وچین ؛ تهران 1382   16- سیاست خارجی ایران و نظام بین الملل ؛ فصلنامه راهبرد ؛ مرکز مطالعات استراتژیک ؛سماره 31 ؛بهار 1383   17- ایران و سازمان همکاری شانگهای : تهدیدات و فرصت ها ؛ فصلنامه راهبرد ؛ مرکز مطالعات استراتژیک ؛( زیر چاپ )   18- الگوی تامین امنیت مرزهای ایران و افغانستان ؛ سمینار الگوی تامین امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران ؛ پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ؛ مجموعه مقالات ( زیر چاپ )   19- نقش آمریکا در ثبات و بی ثباتی در افغانستان ؛ فصلنامه نهضت ؛ مرکز مطالعات اندیشه سازان نور؛شماره 16 سال چهارم زمستان1382   20- تاثیر بحران افغانستان بر مسائل منطقه ای ( اسلام گرایی در آسیای مرکزی ) ؛ فصلنامه نهضت ؛ شماره سیزدهم سال چهارم بهار1382   21- جایگاه افغانستان در طرح خاور میانه بزرگ ؛ فصلنامه نهضت ؛ مرکز مطالعات اندیشه سازان نور ؛سال پنجم شماره17 و 18 بهار و تابستان 1383   22- قانون اساسی افغانستان در مرحله اجرا  ؛ کتاب آسیا ؛ موسسه مطالعات بین المللی تهران ؛ تهران 1383   23- چالش های اساسی دولت کرزای ؛ کتاب آسیا ؛ موسسه مطالعات بین المللی تهران ؛ تهران 1383   24- خط دیوراند و ناپایداری مرزی بین افغانستان و پاکستان ؛ کتاب آسیا ؛ موسسه مطالعات بین المللی تهران ؛ تهران1382   25- برسی جایگاه پیمان منطقه ای اسیا پاسیفیک( اپک )؛ کتاب آسیا ؛ موسسه مطالعات بین المللی تهران ؛ تهران 1382   26- دولت سازی در افغانستان ؛ فصلنامه مطالعات سیاسی ( روز ) ؛ اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه ؛ بهار 1383   27- ارزیابی تئوری سیستم جهانی والرشتاین ؛ فصلنامه مصباح ؛ دانشگاه امام حسین ؛سال دوازدهم شماره 47 مهر وابان 1382   28- نقش سازمان های غیر دولتی در فرایند جهانی شدن ؛ فصلنامه مصباح ؛ شماره 37 بهار 1380   29- علل بحران مالی شرق آسیا ؛ فصلنامه علوم انسانی ؛ دانشگاه امام حسین ؛ مجله دانشکده علوم انسانی، آذر و دی 1383   30- جایکاه ایران در ماتریس استراتژی دفاعی-امنیتی چین ؛ فصلنامه راهبرد دفاعی ؛ مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی ؛ سال چهارم شماره سیزدهم پاییز1385   31- انتخابات پارلمانی افغانستان :ملاحظات راهبردی جمهوری اسلامی ایران ؛ نمای راهبردی ؛ مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی ؛ سال سوم شماره چهارم شهریور1384   32- هند در برابر ایران در شورای حکام : توصیه هایی برای دیپلماسی هسته ای ایران ؛ نمای راهبردی ؛ سال سوم شماره پنجم مهر1384    33- تبیین و امکانسنجی سیاست نگاه به شرق ؛ نمای رهبردی ؛سال چهارم شماره دوم اردیبهشت ماه 1385   34- چالش های امریکا در افغانستان ؛ نمای راهبردی ؛ سال چهارم شماره دهم ابانماه 1385   35-قبل و بعد از آزمایش هسته ای کره شمالی : مدلی برای دیپلماسی هسته ای ایران؛ نمای راهبردی؛ سال پنجم خرداد ماه 1386   36- جایگاه پاکستان در ایجاد موازنه هسته ای در دو سوی خلیج فارس ؛ همایش خلیج فارس و توانایی صلح آمیز هسته ای ایران ؛1385 دانشگاه اصفهان   37- سیاست روسیه دوره پوتین در قبال گسترش ناتو به شرق؛ همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز؛ 7و8 ابانماه 1386   38- رادیکالیسم در آسیای جنوب شرقی؛ جماعت اسلامی اندونزی ؛ فصلنامه جهان اسلام ؛ مرکز مطالعات اندیشه سازان نور ؛ سال هشتم تابستان و پاییز 1386 شماره 30و31   39 سیاست خارجی آمریکا در جنوب آسیا:نخست هندوستان،فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی ،شماره 20   40 رادیکالیسم در پاکستان ؛ سیاست خارجی ؛ چاپ انگلیسی ؛زیر چاپ   41- تجزیه و تحلیل تنشهای ایران و شورای همکاری خلیج فارس بر اساس تئوری سازه انگاری , همایش خلیج فارس   42- مولداوی و بحران خاموش ترانس دنیستر، ایراس، شماره 28، فروردین و اردیبهشت 1389   43- چالشهای درونی ناتو در افغانستان، مجموعه مقالات همایش تحولات افغانستان، موسسه مطالعات اندیشهسازان نور تابستان 1387   44- بررسی روششناسی سیاسی و جایگاه دانش سیاسی در ایران، همایش ایران، سیاست، آیندهشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 11 و 12 خرداد 89   45- سیاست نگاه به شرق در سیاست خارجی دولت نهم، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ،برداشت دوم، سال پنجم، شماره 7، پائیز 1387   46- نقش دیوبندیسم در سیاست و حکومت پاکستان، جهان اسلام، موسسه مطالعات اندیشهسازان نور، شماره 28، سال هفتم، زمستان 1385   47- تک یا چند هویتی و اتحاد ملی، همایش بینالمللی اتحاد ملی و انسجام اسلامی ،دانشگاه لرستان 12 اسفند 1386   48- چین و بحران قفقاز شانزدهمین همایش بینالمللی آسیای مرکزی و قفقاز (رویارویی در قفقاز: ریشهها ابعاد و پیامدها) تهران 7 و 8 آبان 1387   49- تقایل سازمان همکاری شانگهای و ناتو در آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز شماره 64 زمستان 1387.   50- جنگ 33 روزه لبنان و بازیگران آن ،فصلنامه مطالعات سیاسی و بینالمللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، سال اول شماره اول بهار 1388   51- پیشبایستههای روابط فرهنگی ایران در دنیای جهانیشده، فصلنامه مطالعات میانفرهنگی، سال چهارم، شماره دهم، تابستان و پاییز 1388   52- ایران و جنوب اسیا، نخستین همایش مطالعات منطقه ای بنیادهای نظری و کاربرد ان برای ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،16 اردیبهشت 1388   53- رادیکالیسم اسلامی در پاکستان : از ملی گرایی تا جهان گرایی، نخستین همایش مطالعات منطقه ای بنیادهای نظری و کاربرد ان برای ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،16 اردیبهشت 1388   54- خشونت فرقه ای ، امنیت، وصلح در پاکستان،نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تابستان 1388.   55- جایگاه هند در سیاست خارجی امریکا پس از پایان جنگ سرد،اطلاعات سیاسی اقتصادی،شماره نهم و دهم،سال 23،خرداد و تیر1388   56- باز تولید قدرت در افغانستان:تبیین قدرت یابی طالبان،مطالعات اوراسیای مرکزی،سال دوم،شماره 4،تابستان و پاییز1388   57- مدیریتی فرهنگی برای حضوری فرهنگی در جهانی شدن فرهنگ،همایش بین المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن،موسسه مطالعات ملی 1388   58- چگونگی مدیریت مسایل امنیتی ایران وافغانستان،فصلنامه دیپلماسی دفاعی،شماره 1،تابستان 1389.   59- تبیین تاثیر رادیکالیسم اسلامی بر روابط ایران وپاکستان،فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام،سال یازدهم، شماره 42،تابستان 1389.   60- گزینه های ایران در روابط خارجی دولت نهم بر اساس سیاست نگاه به شرق ،راهبرد یاس نو ،شماره 22،تابستان 1389.   پروژه های تحقیقاتی   1- وهابیت در پاکستان   2- تجزیه و تحلیل محیط منطقه ای عراق   3- چالشهای افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر   4- چالش پشتونستان برای پاکستان   5- رادیکالیسم اسلامی در جنوب آسیا   6- رادیکالیسم اسلامی در آسیای جنوب شرقی   7- تهدیدها و فرصتهای جهان اسلام ( کشورهای اسلامی آسیایی )   8- نقد و ارزیابی نظریه سازه انگاری   9-نقش خانواده ایرانی در شکل گیری شخصیت اقتدارگرا   راهنمایی پایان نامه   1- دولت سازی در افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ایران   2- تاثیر بحران کشمیر بر ناکارآمدی سارک   3- تاثیر همکاری هسته ای غیر نظامی هند و آمریکا بر ژئوپولیتیک منطقه جنوب آسیا   4- جنگ 33روزه حزب الله لبنان وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران   5- تفاوت استراتژی اروپا و امریکا در برخورد با مساله هسته ای ایران   6- بررسی دلایل ظهور و افول طالبان در افغانستان   7- برنامه هسته ای ایران و تاثیر آن بر مشروعیت نظام سیاسی ایران   8- بررسی تطبیقی نظریه سازه انگاری ومکتب انگلیسی   9- بررسی علل وپیامدهای حضور ناتو در افغانستان   10- بررسی سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تئوری سازه انگاری