Skip to Content

شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد

شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد


شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست.

 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی؛ شورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای اسلامی نظر خود درباره چندی از طرح ها و لوایح اعلام کرد.

بر این اساس این شورا  طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست.