Skip to Content

شورای نگهبان درباره لایحه معاهده بین دولت‌های ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس نظر داد

شورای نگهبان درباره لایحه معاهده بین دولت‌های ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس نظر داد


روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد:

شورای نگهبان درباره لایحه معاهده بین دولت‌های ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس نظر داد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس مصوب جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/06/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- اطلاق بند یک ماده 10 ، از جهت شمول نسبت به مواردی که قانون دولت اجراءکننده خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- اطلاق ماده 11 ، از جهت شمول نسبت به عفو یا بخشودگی محکومیت در حدود شرعی (نه تعزیرات) که در آن عفو راه ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

ضمناً فقهاء معظم برای برون رفت از موارد اشکال شرعی پیشنهاد نمودند که با افزودن یک ماده که حاوی استثناء موارد خلاف شرع ولو به عنوان کلی می‌توان این اشکال را مرتفع نمود.