شوشتری هادی

شوشتری هادی


 

منتخب مردم قوچان و فاروج و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم میباشد. هادی شوشتری در حوزه انتخابیه قوچان ، فاروج ، باجگیران با حداکثر آرای مردم انتخاب شد. وی با ۴۷۲۰۰ رای و ۶۹ درصد آرا انتخاب شده است تحصیلات:  فوق لیسانس از دانشگاه تهران استاد دانشگاه حقوق بین الملل مدرس مرکز آموزش بازرگانی و صنایع دوره های اموزشی و تجربی: مدیریت استراتژیک فرآیند تهیه و تنظیم بودجه پروژه های عمرانی طراحی، اجرا و مدیریت واحدهای صنعتی طراحی و تهیه سند توسعه شهرستان قوچان در چهارچوب مدل (.(sowt برنامه ریزی و کنترل پروژه  planning and control projectمدیر عامل شرکت بین المللی آدونیس سوابق اجرائی و مدیریتی: معاونت فرمانداری شهرستان بردسکن 77-1376  فرماندار شهرستان درگز 83-1377  فرماندار شهرستان قوچان و فاروج 84-1383  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرستان 84-1377  عضو کمیسیون برنامه و بودجه استان خراسان 84-1377  رئیس شورای اداری شهرستان 84-1377  عضو کمیسیون اداری استان خراسان 84-1377 0