Skip to Content

صدا و سیما اثرگذارترین دستگاه برای ترویج فرهنگ دینی است

صدا و سیما اثرگذارترین دستگاه برای ترویج فرهنگ دینی است


ابراهیم آقا محمدی؛

صدا و سیما اثرگذارترین دستگاه برای ترویج فرهنگ دینی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از مهر، ابراهیم آقامحمدی ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی استودیوی بام خرم آباد و ایستگاه فرستنده تلویزیونی صدا و سیمای مرکز لرستان با بیان اینکه صدا و سیما متعلق به نظام مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: از لحاظ مالی بخش زیادی از فعالیت های صدا و سیما به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و در بخش اجرا نیز برعهده دولتی ها است.

وی با بیان اینکه صدا و سیما اثرگذارترین دستگاه در راستای ساماندهی افکار عمومی و توزیع و ترویج فرهنگ دینی است، عنوان کرد: در رسانه باید از افکار و افراد سالم به نحو عادلانه و مطلوب در راستای ترویج معروف و جلوگیری از منکر و تعالی جامعه استفاده شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اهمیت وجود اتاق فکر در صدا و سیما برای رصد و بیان مسائل بیش از هرجای دیگر ضروری است، ادامه داد: ایرادی ندارد معایب مسئولان بیان شده و مناظره برگزار شود.

آقامحمدی با بیان اینکه باید اطلاع رسانی درست و شفاف به افکار عمومی انجام شود، تصریح کرد: با عوض شدن دولت ها باید کار مفید گذشتگان بیان شود و خوبی های گذشتگان را نیز بیان کنیم.

وی با اشاره به اینکه در برخی از سایت ها افراد به دنبال ساختن نقطه ضعف هستند، افزود: موارد منفی فردی نباید رسانه ای شده و به عنوان فرهنگ لرستان بیان شود.