صلاحی عباس

صلاحی عباس


منتخب مردم تفرش و آشتيان و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: رياست شبكه بهداشت و درمان شهرستان تفرش، مدير گروه توانبخشي بيمارستان بانك ملي و ميلاد و عضو بسيج مستضعفان تحصیلات: دكتراي تخصصي طب فيزيكي و توانبخشي