طاهری الیاس

طاهری الیاس


منتخب مردم اقلید و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم میباشد.  سوابق کاری: رئيس آموزش و پرورش زريندشت و نيريز رئيس دانشگاه جهرم، داراب و اقليد فرماندار سپيدان و بوانات، فرماندار ويژه لارستان، فرماندار شهرستان داراب تحصیلات: فوق ليسانس مديريت آموزشي مركز مديريت دولتي شيراز وضعیت ایثارگری: برادر شهید