طباطبايي نائيني سید حمیدرضا

 

منتخب مردم نائين، خور و بيابانك و نائب رییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس نهم میباشد. متولد 1346 و صاحب خانواده ای مذهبی با دو فرزند یک پسر و یک دختر هستم. در سال 1364با رتبه دو رقمی در سهمیه در رشته حقوق وارد دانشگاه تهران شدم. ضمن تلّمذ از محضر اساتید بزرگ حقوق در ایران به فرموده رهبر کبیر و فقید و مرجع تقلید خود، امام خمینی ، در حفظ مرزهای وطنم، در هشت سال دفاع مقدس انجام وظیفه نمودم. از سال 1368 با عناوین باز پرس و قاضی در بطن مشکلات مردم قرار گرفتم. و از سال 1384 دادستان کل عمومی و انقلاب اصفهان شدم.در سال 1385 با دفاع از پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد، از دانشگاه آزاد خوراسگان موفق به دریافت دانشنامه فوق لیسانس حقوق خصوصی شدم و به تدریس در دانشگاه پرداختم. امروز با کوله باری از تجارب حقوقی و اجرایی در سطوح استانی به میدان رقابت انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی آمده ام تا اگر با اراده مردم و توفیق الهی مفتخر به نمایندگی مردم شهرستان نائین شدم، وظیفه بزرگ احقاق حقوق مردم کویر را به کارنامه خود بیافزایم. به مردم شهرم نائین عشق می ورزم و مصمم هستم تا آنان را در رسیدن به جایگاهی که لیاقت آن را دارند یاریگر باشم طباطبايي نائيني