طرح اصلاح تبصره (1) ماده (34) مقررات تشكيلاتي، استخدامي،‌ مالي و انضباطي وزارت امور خارجه

 

باسمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با عنايت به اينكه قانون مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 است كه در آن زمان ايران داراي دو مجلس شوراي ملي و سنا بوده و آيين‌نامه اجرائي اين قانون در كميسيون‌هاي امورخارجه مجلسين به‌تصويب رسيده است ضروري است جهت اصلاح آيين‌نامه مذكور اين مسؤوليت همانند ديگر قوانين به هيأت وزيران واگذار گردد.

لازم به ذكر است در مقطع تصويب قانون مذكور در سال 1352 قانونگذار به‌صورت كلي به نمايندگي‌هايي اشاره كرده كه در آن زمان به‌عنوان نمايندگي فعال و رسمي اشتغال داشته‌اند ليكن پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به گستردگي روابط ديپلماتيك با كشورهاي جديد به‌ويژه آفريقايي و آمريكاي لاتين كه از نظر آب و هوا و سختي معيشت داراي وضعيت به مراتب نامساعدي نسبت به نمايندگي‌هاي مشمول تبصره هستند و همچنين كشورهاي استقلال‌يافته از شوروي سابق كه در شرايط پايين‌تري نسبت به مسكو و باكو هستند لذا لزوم تجديدنظر در اين تبصره و گسترش دايره شمول آن به نمايندگي‌هاي جديد ضرورتي انكارناپذير مي‌باشد، با توجه به استدلال ذكرشده پيشنهاد مي‌شود با تصويب يك ماده واحده در مجلس محترم اين اختيارات به هيأت‌وزيران جهت اتخاذ تصميم و تصويب آيين‌نامه آن واگذار شود.

بروجردي- كوثري- وحيداحمدي- دواتگري- خدايي‌سوري-

فتح‌الله حسيني- نقوي- چهاردولي- جميري- بائوج لاهوتي- سوداني- صالحي‌نسب- آصفري- حقيقت‌پور- نعيمي‌رز- شوشتري- امامي- جعفرزاده- سبحاني‌نيا- دستغيب

 

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (34) مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه

ماده واحده- تبصره (1) ماده(34) مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: عبارت «كميسيون‌هاي امور خارجه مجلسين» حذف و عبارت «هيأت وزيران» جايگزين آن مي‌گردد.

ضمناً آيين‌نامه اجرائي مصوب 25/10/1354 از تاريخ اجراي اين ماده واحده ملغي مي‌گردد.

سوابق


1- ‌مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه ‌مصوب 1352.3.7 كميسيونهاي پارلماني مجلسين

...‌ماده 34 - ارتقاء مقامات سياسي از رايزني درجه دو به درجه يك منوط به موفقيت در طي دوره آموزش عالي و پيشنهاد شوراي استخدام وزارت‌امور خارجه و تأييد شوراي معاونان و تصويب وزير امور خارجه خواهد بود.

تبصره 1 - هيچ يك از كارمندان رسته سياسي وزارت امور خارجه به مقام رايزني درجه يك ارتقاء نمي‌يابند مگر آنكه حداقل سه سال در يكي از‌مأموريتهاي خارج از كشور كه وزارت امور خارجه تعيين خواهد نمود خدمت كرده باشند. نقاط مورد نظر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد‌وزارت امور خارجه به تصويب كميسيونهاي امور خارجه مجلسين خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - ارتقاء مقام كارمندان رسته سياسي كه تا اين تاريخ مقام رايزني درجه دو را احراز كرده و تا كنون در يكي از نمايندگيهاي مذكور در تبصره1 اين ماده حداقل دو سال مأموريت ثابت نداشته‌اند به مقام رايزني درجه يك منوط به اين است كه در يكي از نمايندگيهاي مذكور در تبصره 1 به‌مأموريت ثابت بروند انتقال اين قبيل مأموران به مركز يا به مأموريتهاي غير از نمايندگيهاي مذكور در تبصره 1 اين ماده قبل از دو سال ممنوع است.

‌تبصره 3 - در صورتي كه به وجود يكي از كارمندان رسته سياسي براي ادامه خدمت در مركز نياز باشد و كارمند مورد نظر حداقل پنج سال متوالي‌به مأموريت ثابت خارج از كشور اعزام نشود چنين كارمندي بنا به پيشنهاد شوراي استخدام وزارت امور خارجه و تصويب وزير امور خارجه از شرط‌خدمت در كشورهاي موضوع تبصره 1 اين ماده براي نيل به مقام رايزني درجه يك معاف خواهد شد ولي در هر حال اين قبيل كارمندان بايد قبل از نيل‌به مقام سفارت يك نوبت حداقل براي دو سال در مأموريت‌هاي مندرج در اين ماده خدمت نموده باشند.

‌تبصره 4 - كارمنداني كه داراي تخصص و تجربه و سابقه كافي در امور سازمانهاي بين‌المللي هستند و با مقام رايزني درجه 2 به مأموريت ثابت در‌سازمان ملل متحد و ساير مؤسسات تخصصي وابسته به سازمانهاي بين‌المللي اعزام مي‌شوند از شرط مندرج در تبصره 1 اين ماده جهت نيل به مقام‌رايزني درجه يك معاف مي‌باشند.

2- ‌آيين‌نامه اجراي تبصره يك ماده 34 مقررات تشكيلاتي، استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه ‌مصوب 1354.10.25 كميسيون امور خارجه مجلسين

‌كشورهاي موضوع تبصره يك ماده 34 عبارتند از :

‌اتحاد جماهير شوروي (‌مسكو - لنينگراد - باكو) - اتيوپي - افغانستان - امارات متحده عربي - اندونزي - بحرين - بنگلادش - پاكستان - تايلند -‌تركيه (‌آنكارا - طرابوزان - ارض‌روم) - جمهوري عربي مصر - چين - زئير - سنگال - سودان - سومالي - عراق - عربستان سعودي - قطر - كويت- مسقط و عمان - نيجريه - ويتنام - هند - هنگ‌كنگ - يمن.

‌آيين‌نامه فوق به استناد تبصره يك ماده 34 مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه پس از تصويب كميسيون امور خارجه،‌مجلس سنا در جلسه روز چهار شنبه 1354.9.26 در جلسه روز پنجشنبه بيست و پنجم دي ماه يك هزار و سيصد پنجاه و چهار شمسي به تصويب‌كميسيون امور خارجه مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي