Skip to Content

طرح تشکیل «کمیسیون ویژه فضای مجازی» با 20 امضا تقدیم هیئت رئیسه شد

امیرآبادی فراهانی :

نماینده قم از تقدیم طرح تشکیل کمیسیون فضای مجازی به هیئت رئیسه مجلس با امضای روسای هر سه فراکسیون تخصصی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از باشگاه خبرنگاران امیرآبادی فراهانی از تقدیم طرح تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی با 20 امضا به هیئت رئیسه خبر داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این طرح امروز با امضای روسای هر سه فراکسیون تخصصی مجلس یعنی آقایان حاجی بابایی، عارف و جلالی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.

نماینده قم گفت: طرح تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی(روز سه شنبه 28 فروردین ماه) در دستور کار مجلس قرار گرفته و در صحن علنی بررسی می شود.