Skip to Content

طرح مجلس برای تفکیک انتخابات شوراهای شهر «ری» از «تهران»

طرح مجلس برای تفکیک انتخابات شوراهای شهر «ری» از «تهران»


تعدادی از نمایندگان طرحی را تهیه و به هیأت رئیسه ارائه کردند که در آن تفکیک انتخابات شوراهای شهر ری از تهران پیش بینی شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از ایسنا، طراحان با توجه به جمعیت قابل توجه شهر ری به دنبال آن هستند که انتخابات شوراها در شهر ری مستقلاً از تهران برگزار شود تا علاوه بر اینکه شهر ری، شورای اسلامی جداگانه‌ای از تهران داشته باشد، بتواند مجزا شهردارش را انتخاب کند. این طرح روز گذشته با حدود ۴۰ امضا به صورت عادی به هیأت رئیسه تقدیم شده است که در صورت تصویب نهایی انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار شهر ری از شهرستان تهران جدا خواهد شد.