Skip to Content

طرح های ضد آمریکایی روز میز کمیسیون های فرهنگی و آموزش

طرح های ضد آمریکایی روز میز کمیسیون های فرهنگی و آموزش


Loading the player...

دانلود

برنامه خانه ملت که پنجشنبه 4 مهر 98 از شبکه یک سیما پخش شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، برنامه خانه ملت که پنجشنبه 4 مهر 98 از شبکه یک سیما پخش شد به موارد زیر می پردازد:

طرح های ضد امریکایی روی میز کمیسیون های فرهنگی و آموزش
 
ساماندهی تعطیلات در دستور مجلس
 
لایحه تجارت چیست ؟
 
تعیین تکلیف مجلسی برای خانواده های خارج نشین مسئولین
 

 

گزارش تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه ها