طلا حسین

طلا حسین


منتخب مردم تهران، شميرانات، ري و اسلامشهر و نائب رییس اول کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد. جانباز  متولد 1348  حضور بسیجی در جبهه های نبرد حق علیه باطل  دکتری پزشکی  دانشجوی دکتری مدیریت در اقتصاد  رییس دانشکده حفاظت و بهداشت کار و عضو شورای عالی حفاظت فنی و مؤلف چندین کتاب  معاون استاندار و فرماندار تهران و فرماندار نمونه کشوری  سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات تهران بزرگ در شورای نگهبان  مشاور معاون اجرایی شورای نگهبان  جانشین معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثارا.. رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت دخانیات ایران  مشاور وزیر کار و امور اجتماعی و مدیر کل حراست