عباسی سلیمان

عباسی سلیمان


 

منتخب مردم گنبد كاووس و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم میباشد. در حوزه انتخابیه گنبد کاووس اعلام شد. در این حوزه سلیمان عباسی با کسب 48 هزار و 4778 هزار رای به خانه ملت راه یافت سوابق کاری: رئيس بيمارستان سوانح سوختگي استان گلستان، رئيس شبكه بهداشت و درمان راميان، مدير تشكيلات آموزش و بودجه برنامه دانشگاه علوم پزشكي گلستان، مدير درمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان و مديركل انتقال خون كشور  تحصیلات:دكتراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه