عبدالله زاده محمدعلی

عبدالله زاده محمدعلی


 

منتخب مردم فردوس، طبس، بشرويه و سرايان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم میباشد. تحصیلات: دکترای روابط بین الملل  حوزه انتخابیه: طبس، فردوس بیوگرافی : دكتر محمد علي عبدالله زاده، در سال 1348 در شهرستان طبس متولد شد. بعد از طي مقاطع تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان در سال 1366 با پذيرش در دانشگاه امام صادق (ع) در رشته كارشناسي ارشد پيوسته علوم سياسي به منظور ادامه تحصيل در مقاطع دانشگاهي روانه تهران شد. دکتر عبدالله زاده همچنین در سال 1380 در مقطع دكتري رشته روابط بين الملل پذيرفته شد. دکتر عبدالله زاده در هشتمین دوره انتخابات مجلس کاندیدا شد که نفر سوم حوزه انتخابیه طبس و فردوس شد و از حضور در مجلس باز ماند سوابق و فعالیت ها: مشاور اجرايي با حوزه رياست سازمان صداو سيما جمهوري اسلامي ايران رياست دانشگاههاي آزاد اسلامي واحدهاي فردوس و طبس  فرماندار شهرستان طبس   رياست مركزآموزش و برنامه ريزي و معاونت پژوهشي ديوان محاسبات كشور   کاندیدای هشتمین دوره انتخابات مجلس