عبدالهی رضا

عبدالهی رضا


نماینده منتخب مردم ماه نشان، انگوران و ایجرود از توابع استان زنجان در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی است. عبداللهی که به عنوان نماینده مردم در مجالس سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم نیز حضور داشته است، وی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات است. رضا عبداللهی در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب 18 هزار 450 رای (22/38 درصد آرا) در دور اول به مجلس راه یافت. رضا عبداللهی متولد سال 1334 در شهر زنجان است. وی دارای مدرک تحصیلی لیسانس مخابرات است. عبداللهی پیش از حضور در مجلس سابقه حضور در کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مطلحت نظام و شورای امنیت ملی را در کارنامه خود دارد. وی که سابقه حضور در مجالس سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم به عنوان نماینده مردم را داراست، در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز توانسته است با رای مردم ماه نشان، انگوران و ایجرود از توابع استان زنجان وارد مجلس شود. وی پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درآمد و در انتخابات داخلی این کمیسیون به عنوان عضو هیئت رئیسه و رئیس این کمیسیون انتخاب شد. عبداللهی که از نماینگان فعال هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی است عضو کمیسیون تلفیق نیز هست و در انتخابات داخلی این کمیسیون به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب گردید. وی عضو کمیسیون 15 نفره ویژه جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هست. وی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم میباشد.