Skip to Content

عرضه ناکافی ارز در بازار ثانویه از علل اصلی التهاب بازار است

Loading the player...

دانلود

برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو روز دوشنبه هشتم مرداد ماه 97 با حضورمحمدحسین حسین‌زاده بحرینیبحرینی رئیس کمیته پولی و مالی مجلس، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع التهابات بازار ارز پرداختند.