عزیزی فارسانی حمیدرضا

عزیزی فارسانی حمیدرضا


 

منتخب مردم اردل، فارسان، كوهرنگ و بخش كيار و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم میباشد. دکتر حمیدرضا عزیزی فارسانی فرزند نصرت اله متولد سوم فروردین 1349در شهرفارسان  ۱-مدارک تحصیلی و عضویت ها و سوابق علمی  - پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1374-1367  - بورد تخصصی بیهوشی و احیاء و مراقبتهای ویژه ICUدانشگاه علوم پزشکی مشهد 1374-1377  - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و استادیار دانشکده پزشکی  - عضو انجمن بیهوشی ایران  -عضو فدراسیون جهانی آنستزیولوژیست  -عضو انجمن رژیونال آنستزی اروپا ESRA  -عضو کمیته پزشکی مبتنی برشواهد کشورEBM  -عضو انجمن اسلامی و بسیج دانش آموزی  -عضو انجمن خیریه الزّهرا (س)فارسان و رئیس خیریه الزّهرا (س)1390-1388  -عضو انجمن آنستزی و درد ایران  -عضو بسیج جامعه پزشکی استان چهارمحال و بختیاری  -عضو هیئت مدیره نظام پزشکی فارسان1385-1378  -عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرکرد  2-افتخارات  - رزمنده و جانباز و برادر شهید کیومرث عزیزی و معلم فقید شادروان سیاوش عزیزی  - رتبه دوم تحقیق و پژوهش کشوری سال 1390-1389  - رتبه برتر پژوهش و تحقیق استان چهارمحال و بختیاری سال 1390-1389  - شرکت در کنگره های علمی بین المللی ازجمله کشورهای اروپایی  - راه اندازی بخش همودیالیز و تالاسمی، در بیمارستان فارسان  - پزشک معتمد و همراه مقامات عالی رتبه کشوری (ریاست محترم جمهور،ریاست محترم قوه قضائیه)  3-تألیفات و مقالات  1-تنفس مکانیکی در بخش مراقبتهای ویژهICU (انتشارات سدره المنتهی1389)  2-تغذیه وریدی TPN در بخش مراقبتهای ویژه ICU (انتشارات کیا 1388)  3-اصول پیشگیری و درمان اعتیاد(انتشارات مرید 1380)  ایشان همچنین دارای ده ها مقاله علمی بین المللی می باشد  4-مسئولیتها و سوابق اجرائی  رئیس هیئت بدوی نظام پزشکی فارسان و کوهرنگ1384-1378  رئیس هیئت بدوی نظام پزشکی شهرکرد1390-1388  ریاست شبکه بهداشت شهرستان فارسان1385-1383  ریاست بیمارستان سیدالشهداء (ع)فارسان 1385-1383  مجری طرح پزشک خانواده در شهرستان و اخذ تشویقی از معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان (دکتر اکبری)  مجری طرح کشوری جامعه ایمن در شهرستان فارسان به عنوان طرح پایلوت  مجری طرح غربالگری دیابت وفشار خون در شهرستان فارسان  نماینده هیئت بدوی نظام پزشکی استان در سمینارهای کشوری 1383و1389