Skip to Content

عزیزی نماینده شیروان

عزیزی نماینده شیروان


Loading the player...

دانلود

نطق میان دستور عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی مورخ 99/02/30