Skip to Content

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ دویست پیشنهاد نمایندگان در بررسی طرح برجام

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ دویست پیشنهاد نمایندگان در بررسی طرح برجام


در بررسی جزئیات طرح اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام، نمایندگان ۲۰۰ پیشنهاد ارائه کرده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ دویست پیشنهاد نمایندگان در بررسی طرح برجام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، کاظم جلالی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به بررسی جزئیات طرح اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام در جلسه روز سه شنبه مجلس، گفت: بر اساس ماده واحده این طرح، دولت می تواند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، برجام را در صورتی که تکالیف و الزامات مجلس را رعایت کند، اجرا نماید.

وی افزود: در بند یک این طرح دولت موظف شده بحث عدم اشاعه و خلع سلاح به ویژه در خاورمیانه و خلع سلاح رژیم صهیونیستی را به شکل دیپلماتیک پیگیری کند.

جلالی با اشاره به اینکه برجام بر اساس همکاری متقابل امکان پذیر است گفت: بر این اساس در بند 2 این طرح آمده است که اگر قرار باشد طرف مقابل بر اساس فشار یا تهدید اعم از اینکه مبتنی بر برجام باشد یا نباشد، دولت ایران موظف به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و همه همکاری هاست و مرجع تشخیص آن هم شورای عالی امنیت ملی است.

وی افزود: بر اساس بند سه طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، در صورتی که تحریم ها به شکل مؤثر لغو نشود یا تحریم های جدید به اجرا گذاشته شود یا تحریم های گذشته بازگردد، دولت باید جلوی اجرای برجام را بگیرد و برنامه هسته ای را به شکل سریع انجام دهد به گونه ای که ظرف دو سال کارخانه تولید سوخت با 190 هزار سو کارش را اجرا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس بند چهارم این طرح، دولت موظف شده است برنامه هسته ای و طرح توسعه را با چشم انداز صنعتی- تجاری با برنامه درازمدت 15 ساله تبدیل کند و این برنامه را ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و آن را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام نماید.

جلالی افزود: بر اساس بند 5 این طرح، باید بازطراحی رآکتور آب سنگین و تبادل ذخایر غنی شده منوط به قراردادهای قطعی و متقن صورت گیرد.

وی گفت: بر اساس بند 6، نظارت آژانس بر برنامه هسته ای ایران باید در چارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح ملی که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند انجام پذیرد.

دولت موظف به حفظ اسرار نظامی و امنیتی

جلالی افزود: بر اساس این بند، دولت موظف است که اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی را حفظ کند و اقدام احتیاطی را برای این مسئله انجام دهد.

وی گفت: بر اساس این بند، دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و افراد حقیقی به بهانه برجام، مجاز نیست مگر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در بند هفتم این طرح آمده است که دولت و قوای مسلح باید برای حراست از کشور و امنیت ملی و حمایت از متحدان در برابر تروریسم تدابیر لازم را به منظور تقویت توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی، پدافندی، هوایی، دریایی، زمینی و موشکی و ایجاد پدافند در برابر حملات هسته ای و همچنین ساخت پیشران ها، تصویربرداری هسته ای، نوترونی و پزشکی هسته ای را برنامه ریزی کند.

جلالی گفت: با این حساب، مجلس دولت را موظف به انجام این اقدامات می کند.

وی افزود: بر اساس بند هشتم، اجازه فرصت طلبی به دولت ها به ویژه آمریکا نباید داده شود و دولت باید راهکارهای آن را بیندیشد.

جلالی گفت: بر اساس بند نهم هم منابع مالی که بر اثر لغو تحریم ها آزاد می شود باید در اقتصاد مقاومتی و تولید اختصاص یابد.

وی با اشاره به برخی انتقادها به این طرح و بندهای آن، به ویژه درباره مباحث نظارتی مجلس، افزود: مجلس بر اساس قانون اساسی، نظارت عالیه دارد و در بند 9 این طرح هم آمده که وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای برجام را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مصالح استراتژیک کشور در یک جمع محدودتر باید بررسی شود گفت: طبیعی است که شورای عالی امنیت ملی راحت تر می تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و چون زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کند پشتوانه فرمانده کل قوا را هم از مصوباتش دارد.

جلالی افزود: موضوع هسته ای ایران در 12 سال گذشته همواره در شورای عالی امنیت ملی بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می شد.

وی با بیان اینکه نباید با استانداردهای دوگانه صحبت کنیم، گفت: نباید این دولت و آن دولت برایمان تفاوت کند و این سؤال مطرح است چرا قبلاً نمی گفتیم نقش مجلس باید پررنگ تر باشد.

جلالی افزود: کمیسیون ویژه بررسی برجام بر اساس مصوبه مجلس و برای بررسی برجام تشکیل شده بود و با بررسی آن عملاً مأموریتشان پایان یافت.

در ادامه این برنامه اسماعیل کوثری دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تلفنی گفت: تنها در ماده واحده تنظیم شده 7 بار نام شورای عالی امنیت ملی آمده است و با این کار این سؤال مطرح می شود که اختیارات مجلس کجاست؟

وی افزود: بر این اساس، می توان نام طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام را طرح خلع ید مجلس از نظارت بر اتفاقات پسابرجام دانست.

کوثری با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس گفت: اگرچه شورای عالی امنیت ملی جایگاه بسیار بالایی دارد اما وظیفه نظارتی بر برجام باید به عهده مجلس شورای اسلامی باشد در حالی که این طرح همه اختیارات را بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه در بند یک این طرح به درستی فتوای رهبری مد نظر قرار گرفته است، افزود: با این حال اگر بنا باشد آمریکا با 7 تا 10 هزار و رژیم صهیونیستی با 200 تا 250 کلاهک اتمی از اینها علیه ما استفاده کنند آیا باید ما تسلیم شویم یا اینکه باید پیش بینی این مسئله را داشته باشیم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هرچند که ما به هیچ وجه استفاده از این سلاح ها را قبول نداریم اما این سؤال مطرح است آیا نباید کاری کنیم که حالت بازدارندگی مقابل دشمن داشته باشیم؟

کوثری افزود: سلاح های بازدارنده است که می تواند جلوی تجاوزها را بگیرد و اگر ما نداشتیم تا الآن دشمنان قسم خورده مان کاری می کردند که تسلیم شویم.

وی با اشاره به اینکه در بند چهار طرح، دولت موظف به تدوین برنامه ای هسته ای با چشم انداز تجاری-صنعتی شده است، گفت: اگر این مسئله اختیاری است، چرا در برجام آمده است که حتی باید از 10 تن اورانیوم غنی شده 3.5 تا 5 درصد تنها 300 کیلوگرم در اختیار داشته باشیم و باید بقیه اش را به اسم تجارت از کشور خارج کنیم.

رهبری رسیدگی برجام را به مجلس واگذار کردند

کوثری افزود: مسئله هسته ای تا پیش از این در اختیار شورای عالی امنیت ملی بود اما از وقتی که رهبری رسیدگی برجام را به مجلس واگذار کردند مجلس حق نظارت بر آن را دارد.

وی با اشاره به جلسات محدود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در 23 ماه گذشته، گفت: در این جلسات بسیاری از مسائل را محرمانه می دانستند و به ما نگفتند و حتی یک گزارش کتبی هم به ما ندادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در نامه رسمی به وزیر امورخارجه اعلام کردیم که یک نماینده از مجلس هم با هیئت مذاکره کننده هسته ای باشد که آن را هم قبول نکردند.

کوثری با بیان اینکه ما مخالف طرح نیستیم و منتقد آنیم، گفت: کمیسیون ویژه بررسی برجام، همه موارد را 47 روز بررسی کرد اما به یکباره آقای لاریجانی طرحی را ارائه کرد و به نظرات کمیسیون ویژه برجام هم توجهی نکرد.

وی افزود: رهبری گفته بودند اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی دهیم، در صورتی که این مسئله به نوعی در این طرح دیده شده است.

کوثری گفت: در بند 9 طرح هم تقویت بنیه دفاعی دیده نشده و به طور کل اشکالاتی به این طرح وارد است.

وی افزود: در مسئله لغو تحریم ها باید از همان اول در طرح به صراحت قید شود و ابایی هم از کسی نداشته باشیم.