علوی سید احسن

علوی سید احسن


 

منتخب مردم سنندج، ديواندره و كامياران و عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد.  سوابق کاری: شهردار سنندج، مديركل نوسازي مدارس كردستان، مجري طرحهاي غيرصنعتي وزارت نفت، مشاور معاون عمراني وزير آموزش و پرورش و مسؤول مقاوم سازي مدارس، مديركل دفتر فني و تحقيقات سازمان نوسازي مدارس كشور، مشاور فني دانشگاه شهيد رجايي تهران، محقق پروژه تعمير و نگهداري ساختمانهاي دولتي(مدارس)، تدريس يك ترم در آموزشكده فني سنندج تحصیلات:فوق ليسانس مديريت دولتي، ليسانس راه و ساختمان