علیپور خنکداری کمال

علیپور خنکداری کمال


 

منتخب مردم قائمشهر، سوادكوه و جويبار و عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد. از حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه و جویبار. کمال علیپور، با کسب ۵۸ هزار رأی مجوز ورود به مجلس نهم را دریافت کرد. سوابق کاری: معاون فني عمراني مناطق شهرداري تهران، معاون شهرسازي و معماري مناطق شهرداري تهران، شهردار نواحي مناطق تهران، قائم مقام شهرداري تهران مناطق 10- 17- 18- 20 تهران، عضو كميسيون عمراني سازمان بازرسي شهرداري تهران، مدير عامل صنايع و مشاغل شهر تهران(اجراي پروژههاي شهركهاي صنفي و صنعتي شهر تهران)، قائم مقام سازمان بازرسي شهرداري تهران، مدير   تحصیلات: ليسانس مهندسي عمران دانشگاه آزاد