علیپور محمد

علیپور محمد


 

منتخب مردم ماكو، چالدران، شوط و پلدشت و سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم میباشد. محمد علیپور (رحمتی ) : متولد 41/7/1- فوق لیسانس مدیریت دولتی  سوابق کاری: ریاست اسبق اداره اطلاعات ماکو - مدیر کل سابق امنیتی استانداری - بازنشسته اداره اطلاعات - سکونت : ارومیه  عضو شوراي واحد اطلاعات اروميه، مسئول اداره ستادي، رئيس اداره شهرستان ماكو، معاون مدير كل و مدير كل امنيتي انتظامي استانداري آذربايجان غربي، دبير كميسيون مبارزه با قاچاق استانداري آذربايجان غربي، عضو شوراي برنامه ريزي شهرستان و استان، مسؤول حوزه اقتصادي در واحد اطلاعات سپاه  محمد علیپور ( رحمتی) با اخذ حدود ۳۲۰۰۰ رای به عنوان نماینده مردم ماکو - چالدران- شوط و پلدشت توسط مردم انتخاب شدند.