علی جلیلی شیشوان

علی جلیلی شیشوان


نام و نام خانوادگی:علی جلیلی شیشوان

 کمیسیون: شوراها و امورداخلی

حوزه انتخابیه: مراغه و عجب شیر            استان: اذربایجان شرقی

 مدرک تحصیلی : دکترای روانشناسی

 سوابق کاری :عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، عضو نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران، عضو انجمن روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه،  رئیس هیئت تکواندو ITF استان

سابقه ادوار نمایندگی: -