عمرانی سکینه

عمرانی سکینه


منتخب مردم سمیرم و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم میباشد. سیده سكینه عمرانی با اخذ 20 هزار و 874 رای بیشترین آرای مردم سمیرم را بدست آورد سوابق کاری:7 سال مدير دبيرستان ، 3 سال مدرس دانشگاه پيام نور، 21 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش  تحصیلات: فوق ليسانس علوم جانورشناسی از شهيد بهشتي، ليسانس دبيري زيست شناسي