Skip to Content

عملکرد ضعیف راه‌آهن در اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم

عملکرد ضعیف راه‌آهن در اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم


رئیس کمیسیون عمران گفت: راه‌آهن در اجرای تکالیف قانونی خود براساس برنامه ششم ضعیف عمل کرده و وزارت راه باید در حوزه راه‌آهن تجدید نظر کند.

 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران با اشاره به اینکه باید تا پایانبرنامه ششم توسعه حداقل ۳۰ درصد میزان حمل و نقل باری کشور بر روی شبکه ریلی منتقل شود، گفت: اکنون حدود دو سال و نیم از مدت زمان ۵ ساله برنامه ششم گذشته است، اما کمتر از ۱۵ درصد این موضوع محقق شده و راه‌آهن با تکالیف خود در برنامه ششم فاصله زیادی دارد.

وی تصریح کرد: ما باید از آغاز برنامه ششم توسعه سالی  ۲۵ درصد وضع موجود را افزایش می‌دادیم تا به ۳۰ درصد کل برسیم، اما اکنون در مجموع تنها ۱۵ درصد میزان باری است که جابجا می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قطعا با وضعیت و شرایط حاکم بر راه‌آهن به میزان تعیین شده در برنامه ششم نمی‌رسیم، اظهار کرد: عملا راه‌آهن در اجرای تکالیف قانونی خود براساس برنامه ششم توسعه ضعیف عمل کرده و نتوانسته شرایط خود را به تکلیف قانونی برساند لذاوزارت راه و شهرسازی باید در حوزه راه آهن تجدید نظر کند.