فراكسيون 1404

 

نام و نام خانوادگي

حوزه انتخابيه

سمت

رحیم زارع

فارس

رييس

محمدرضا پور ابراهیمی

كرمان

نايب رييس اول

هادی قوامی

خراسان شمالي

نايب رييس دوم

مجید منصوری بیدکانی

اصفهان

دبيراول

محمدرضا رضایی کوچی

فارس

دبير دوم

ابوذر ندیمی

گيلان

سخنگو

سید باقی حسینی

سيستان و بلوچستان

خزانه دار